Napisz

Od 15 lat Daniel Zasiada w Zarządach i Radach Nadzorczych różnych spółek. Od 09/2021 jest członkiem Stoważyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.

Był Członkiem Rad Nadzorczych spółek giełdowych:

Zasiadał w Radzie Gospodarczej AT Kearney (2015-2016).

Był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Runmageddon S.A. (06/2019-10/2019).

W latach 2013-2021 zasiadał w Radzie Dyrektorów międzynardodowej organizacji IMD International Search Group, gdzie z ramienia Zarządu odpowiadał za region EMEA.

W latach 2021-2022 zasiadał Radzie Nadzorczej Helping Hand Sp. z o.o.

Od 2018 do 2020 roku, zasiadał w Radzie Ekspertów (pro bono) fundacji Mam Marzenie oraz uczestniczy w Komitecie Sterującym Generosity Path