Napisz

Daniel Lewczuk urodził się w Warszawie w 1975 roku. Studiował zarządzanie i teologię w Kentucky Christian College w Stanach Zjednoczonych. Później otrzymał dyplom MBA w Hope International University w Kalifornii w USA. Sześcioletnie studia ukończył w 4 lata.

Swoją przygodę z biznesem rozpoczął w 1998 roku w Polsce. Pierwsze kilka lat pracował dla międzynarodowej firmy executive search. Od prawie 20 lat obsadza Zarządy spółek w Polsce i regionie CEE. W 2004 roku został przedsiębiorcą. Od 2005 roku jest także inwestorem i aniołem biznesu. Jest udziałowcem w kilku firmach oraz od 2014 roku zasiada w Radach Nadzorczych i Doradczych różnych spólek, w tym giełdowych (więcej Biznes).

Aktywny sportowo (patrz sport) i chętnie angażuje się w działania charytatywne (patrz CSR). Ma różne zainteresowania i hobby: muzyka (smooth jazz/piano), sztuka nowoczesna (surrealizm).