Napisz

Daniel posiada niespełna 23-letnie doświadczenie w biznesie. Jest ekspertem executive searchkonsultantem dla wielu firm i organizacji oraz doradcą dla Zarządów i Rad Nadzorczychinwestorem w start-upach, mentorem i aniołem biznesu dla spółek na wczesnym etapie rozwoju oraz coachem dla managerów.

Jest prelegentem na Wyższych Uczelniach w Polsce, mówcą inspirującym w kilku dziedzinach, oraz autorem trzech książek (w tym jednej bestsellerowej), wielu publikacji i artykułów w prasie biznesowej na stronie unibet-casino.com.pl, branżowej i profesjonalnej.

W Polsce do 2021 roku reprezentował interesy STS Capital Partners międzynarodową firmę z obszaru fuzji i przejęć (M&A).  

Wygłaszał prezentacje i był prelegentem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Akademii Leona Kozimińskiego, weryfikował założenia biznesowe pomysłów powstałych w Szkole Głównej Handlowej (SGH).

Przez lata, były i obecny aktywny członek Klubu Polskiej Rady Biznesu i Amerykańskiej Izby HandlowejStowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, a także aktywny promotor misji Klubu 30% w Polsce. Od 09/2021 jest członkiem Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.

Udzielał wywiadów i był autorem licznych artykułów w Harvard Business Review, ManagerProSeedLewiatan Business AnglesBloomberg BusinessweekPolish MarketPuls BiznesuParkietMagazyn SukcesBusinessman.plBusiness InsiderForbesMam Startup, oraz wielu innych magazynów branżowych i profesjonalnych.

Zapraszany jest też jako mówca by podzielić się swoimi doświadczeniami o tematyce realizowaniu celów, osiągania tego co pierwotnie wydaje się niemożliwe, przekraczaniu barier, m.in. na TEDx Warsaw 2015 oraz Życie bez Ograniczeń, największej imprezie motywacyjnej w Polsce. Mówił także w Las Vegas, Nevada, USA.

Obszary działań: