Napisz

Od 2004 roku seryjny przedsiębiorca i założyciel kilku firm doradczych, w tym Executive Network(executive search) będąca częścią globalnej sieci IMD International Search Group, posiadającą 40 biur w 27 krajach, gdzie Daniel jest Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za region EMEA.

W ciągu ostatnich 15 lat jego firma obsadziła prawie 600 stanowisk wyższego szczebla, Członków Zarządu, Prezesów i Członków Rad Nadzorczych w różnych obszarach funkcjonalnych i w większości sektorów rynkowych, będąc jedną z 14 firm w Polsce akredytowanych przez AESC.

Spółka realizowała projekty na rzecz funduszy PE/VC oraz Zarządów ich spółek portfelowych, dla międzynarodowych koncernów, oraz spółek zarówno giełdowych jak i o kapitale prywatnym, a także dużych firm Polskich notowanych na giełdzie i korporacji zagranicznych, w tym organizacji non-profit.