Napisz

Daniel posiada kilkunastoletnie doświadczenie w biznesie. Jest ekspertem executive search, konsultantem dla wielu firm i organizacji oraz doradcą dla Zarządów i Rad Nadzorczych, inwestorem w start-upach, mentorem i aniołem biznesu dla spółek na wczesnym etapie rozwoju i coachem dla managerów.

Jest Członkiem Rad Nadzorczych spółek giełdowych Grupy Kopex SA (02/2015-12/2016) oraz Mostostal Zabrze S.A. notowaych na GPW oraz Yellow Hat S.A. (07/2014-03/2015) notowanej na New Connect. Zasiada w Radzie Gospodarczej AT Kearney (2015-2016).

Jest prelegentem na Wyższych Uczelniach w Polsce, mówcą motywacyjnym w kilku dziedzinach, oraz autorem wielu publikacji i artykułów w prasie biznesowej, branżowej i profesjonalnej.

Jako członek jury kilku organizacji weryfikował dziesiątki biznes planów i konceptów biznesowych rocznie wyłaniając najlepsze start-upy w Polsce i Europie.

Jest Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za region EMEA globalnej organizacji IMD International Search Group mającą 40 biur w 27 krajach.

Od 2004 roku seryjny przedsiębiorca i założyciel kilku firm doradczych, w tym Executive Network (executive search) będąca częścią IMD International Search Group. W ciągu ostatnich 10 lat jego firma obsadziła setki stanowisk wyższego szczebla, Członków Zarządu, Prezesów i Członków Rad Nadzorczych w różnych obszarach funkcjonalnych i w większości sektorów rynkowych. Spółka realizowała projekty na rzecz funduszy PE/VC oraz Zarządów ich spółek portfelowych, dla międzynarodowych koncernów, oraz spółek zarówno giełdowych jak i o kapitale prywatnym, a także dużych firm Polskich notowanych na giełdzie i korporacji zagranicznych, w tym organizacji non-profit.

W 2005 został inwestorem kilku start-upów, m.in. w portal GoldenLine.pl (sprzedany do giełdowej Agora SA w 2016 roku), wyszedł też z inwestycji Cooklet.pl w 2014 roku. Jest udziałowcem m.in. Sprzedajemy.pl przez co także w Citiboard.se w Szwecji, ClickQuickNow.pl, SentiOne.pl (exit do funduszu Trigon w 2016), Emplocity.pl czy Venture Investments.

Jako anioł biznesu zasiadał w jury rożnych organizacji: 

  • INTEL Business Challege Europe (IBCE 2013)

  • Międzynarodowy Konkurs dla Młodych Przedsiębiorców (GSEA Poland, 2013)

  • Zacznij.biz-Konkurs Konfederacji Lewiatan i Lewiatan Business Angels, 2013.

  • Oceniał i weryfikował także najlepsze pomysły na biznes i start-upy Polski Przesiębiorczej/Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP)

  • Mentor w MIT Enterprise Forum Poland (2016)- jeden z najstarszych akceleratorów technologicznych na świecie

  • Mentor w III edycji Programu mentoringowego HRI Mentors/Mentor4Member

W Polsce reprezentuje interesy STS Capital Partners międzynarodową firmę z obszaru fuzji i przejęć (M&A).  

Wygłaszał prezentacje i był prelegentem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Akademii Leona Kozimińskiego, weryfikował założenia biznesowe pomysłów powstałych w Szkole Głównej Handlowej (SGH).

Przez lata aktywny członek Klubu Polskiej Rady Biznesu i Amerykańskiej Izby Handlowej.

Udzielał wywiadów i był autorem licznych artykułów w Harvard Business Review, Manager, ProSeed, Lewiatan Business Angles, Bloomberg Businessweek, Polish Market, Puls Biznesu, Parkiet, Magazyn Sukces, Businessman.pl, Business Insider, Forbes oraz wielu innych magazynów branżowych i profesjonalnych.

Zapraszany jest też jako mówca by podzielić się swoimi doświadczeniami o tematyce realizowaniu celów, osiągania tego co pierwotnie wydaje się niemożliwe, przekraczaniu barier, m.in. na TEDx Warsaw 2015 oraz Życie bez Ograniczeń, największej imprezie motywacyjnej w Polsce.